Bedsted Stby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-31

Fredningsnr.
15034

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 14 m i N-S, 6 m i Ø-V, 2,3 m høj. 1/4 af højen bortgravet imod vest. Beplantet med gran i have.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1894 Privat opsamling
Journal nr.: 595/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Genstand givet til museum
Journal nr.: 595/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sværdklinge (SM II, 22), dupsko (SM II, 93?) og bøjlenål (SM II, 69) indsendt til museet af Pastor Riis Lowson, Vestervig. Genstandene er fundet i et Gravkammer i højen.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Noget medtaget Høj, 15.5 m. i Tværm. i N.-S. (opr.), 8 m. i Ø.- V., 2 m. h. C. 1/3 af Højen bortgravet mod V. og SV og udslæbt; herved blottet en Randsten mod SV. Beskadigelsen gammel; iøvrigt velbevaret. Fylden stenet Muld. Lynggroet i Ager. herfra indsendt 1894 B 5889-91: en 41 cm. l. Sværdklinge, en kvadratisk Dupsko og en Bøjlenaal, alt af Bronze, fundet i en Stensætning. E. 1877: Ødelagt Høj. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 m i N-S, 6 m i Ø-V, 2,3 m høj. 1/4 af Højen bortgravet imod V. Beplantet med Gran i Have.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Hertil: På NØ-side af høj indskåret trin i højside. Ved S-lige højfod en ca. 2 m. lang stensætning af hovedstore sten i forb. med indkørsel. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført Græsklædt høj i have/gårdsplads. Ved foden som omtalt i nyberejsning en stenrække.

Litteraturhenvisninger  (0)