Bitte Stevnhyv
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-437

Fredningsnr.
15039

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst 2007-12-04: **************** Høj, Lille Stevnshøj. 4,5 x 20 m. FM-sten i SSØ-siden af højen
Undersøgelsehistorie  (10)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne dejlige Høj er 104 Skridt Ø. for "Store Stevnhøj" [sb. 102] og 105 V. for Savs Daas [sb. 105], alle tre i ret Linie. Der er en ubetydelig Udkastning i S.V. fra ældre Tid, ellers er Højen ubeskadiget, og den er slet ikke sunken foroven. Der voxer en Mængde Blaabærbølle paa S. Siden - ellers lang Lyng, hvor den ikke er slaaet. Skjellet gaaer nok ogsaa midt over denne Høj, og den er vel ligesom den forrige condemneret til Ødelæggelse. (Overført fra 110612, sbnr. 104) Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Stevnhøi, helt vel bevaret, 68 Fod i Tværmaal, 15-16 Fod høi. (Overført fra 110612, sbnr. 104) Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Stevnshøi, velbevaret, 65 Fod Tværmaal. 13 Fod høi. Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, anselig og velbevaret, 19.6 m. i Tværm., 4.5 m. h. Top urørt; Side stejl; kun mod SV et fladt Brud. Lynggroet i nyplantet Hede. MS mod S. Den søndre Halvdel fredlyst af Præsteembedet i Vestervig (Dekl. thingl. 12/12 1878); den nørre Halvdel i Statsplantage i Bedsted Sogn. - E. 1877: Lille Stevnshøj, velbevaret, 20.5 x 4.1 m. Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lille Stevnhøj", 4,4 x 24 m. Ringe Sænkning i Sv. Mærkesten i Sydside, fredlyst. Ligger i Statsplantage. (Overført fra 110612, sbnr. 104) Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Lille Stevnshøj", 19,6 x 4,5 m. Sti over Højen i Ø-V. Lynggroet i Statsplantage. MS mod Syd. (Afdl. 16).

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Lille Stevnhøj", 4,4 x 24 m. Ringe Sænkning i SV. Lynggroet i Plantage. (Overført fra 110612, sbnr. 104)

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lille Stevnshøj". Meget flot høj. Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mos- og græsklædt i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)