Bedsted Stby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-35

Fredningsnr.
15035

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 17 x 2,2 m. Top bortgravet ved 9,8 m vid, dyb tilgroet sænkning ført ind fra SV.
Undersøgelsehistorie  (5)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj, 20.5 m. i Tværm., 2.2 m. h. Toppen bortgravet ved en indtil 9-8 m. vid, tilgroet Sænkning i Højens Midte, ført ind fra V., der naar Bunden. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 17 x 2,2 m. Top bortgravet ved 9,8 m vid, dyb, tilgroet Sænkning ført ind fra SV.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Hertil: Ved Ø-lige højfod gl., bevokset, men nu partielt nyoptrådt, mindre kreaturskade. Lign. på NØ-lige højside. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. Markant sænkning i toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)