Bedsted Stby
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-36

Fredningsnr.
15036

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Hø. 1,8 x 13 m. flad sænkning i top.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Lynghøi, velbevaret.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Høj i Statsplantage, 13.2 m. i Tværm., 2 m. h. Top noget flad og ujevn. Lynggroet i nyplantet Hede. E. 1877: Lille, velbevaret Høj.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 13,2 x 2 m. Top udjævnet, flad. Lynggroet i Statsplantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sb. 36: Som beskr. Sb. 36a: Nyfredes. Se berejserskema.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mosklædt i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)