Stuer Stevnhyv
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-438

Fredningsnr.
15038

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: 13h (afd. 15a) Tingl.: Dekl tingl. for højens sydlige halvdel. der ligger i Vestervig sogn, Refs herred, 12/12 1878, Præste- embedet. Afmærk.: MS for samme sydlige halvdel, 1912 ved løjtnant Lassen. Høj, "Store Stevnshøj", 26 x 5,7 m. I top mindre skår, to trapper på siderne, tværs over højen i Ø-V. På toppen udsigts- tårn af træ. Tæt ved højfoden mod S anlæg med store sten som grav (moderne) og stenbed omkring. Lynggroet på rydning i statsplantage. Beskrivelse fra Vestervig sogn: Høj, "Store Stevnhøj", 6 x 30 m. I top gammel gravning i NØ-SV. På toppen rejst et udsigtstårn, hvorpå en flagstang. Lynggroet på åben plads i plantage.
Undersøgelsehistorie  (10)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjellet mellem Vestervig Præstegaards Hede og Brogaards Hede af Bedsted gaaer midt over denne Høj fra Ø.-V. Den er lidt sunken eller udkastet i NV.-SO., men en prægtig Høj og vist den største i Sogent (164?) [sb.17], og den Omkreds er 130 Skridt. Pastor Riis-Lowson har fortalt Meddeleren, at Manden af Brogaard i Bedsted har været hos ham og tilbudt at ville deltage i Bekostningen ved Udgravning af begge Stevnhøje, og saa kunde de dele Stenene. Det bliver vel altsaa ikke muligt at frelse dette herlige Mindesmærke fra Ødelæggelse, da To i to forskjellige Sogne eje det. Men var det saa ikke bedst, naar galt skal være, at det antikvariske Selskab udgravede det og tog hvad Nytte, der kunde tages deraf. (Overført fra 110612, sbnr. 102) Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Stevnhøi, ca 100 Fod Tværmaal, omtrent 20 Fod høi; oveni er en langagtig Sænkning, forøvrigt en fuldstændig velbevaret, rund Hedehøi. Se Prospect. (Overført fra 110612, sbnr. 102) Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Stevnshøi; 90 Fod Tværmaal, 18 Fod høi; lidt hulet i Toppen. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, meget anselig og smukt bevaret; 24.5 m. i Tværm., 5.7 m. h. I Toppen et mindre Skaar, 4.5 m. l., 2.25 m. br., 0.7 m. d., vendende i NV-SO, tilgroet. Siden stejl og velbevaret. MS mod S. Den søndre Halvdel fredet af Præsteembedet i Vestervig (Dekl. thingl. 12/12 1878); den nørre Halvdel i Statsplantage i Bedsted Sogn. Lynggroet i nyplantet Hede. - E. 1877: Store Stevnshøj, 28 x 5.7 m.; lille Hul i Toppen. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Stevnhøj", 6,0 x 30 m. I Top en gl. Gravning i Sø-Nv., 2-3 m. br., 2/3 d. Mærkesten i søndre Side, fredlyst. Ligger i Statsplantage. (Overført fra 110612, sbnr. 102) Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Store Stevnhøj", 6 x 30 m. I Top gammel Gravning i NØ-SV. Paa Toppen gammel Gravning i NØ-Sv. Paa Toppen rejst et Udsigtstårn, hvorpaa en Flagstang. Lynggroet paa aaben Plads i Plantage. (Overført fra 110612, sbnr. 102)

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Store Stevnshøj", 26 x 5,7 m. I Top mindre Skaar, to Trapper paa Siderne, tværs over Højen i Ø-V. Paa Toppen Udsigtstaarn af Træ. Tæt ved Højfoden mod Syd et Anlæg med store Sten som Grav (moderne) og Stenbed omkring. Lynggroet paa Rydning i Statsplantage. [Statsplantagens Afdl. 15a (i Bedsted Sogn) og 15b (i Vestervig Sogn)].

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Store Stevnshøj". Trappe og tårn væk. Flot høj. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor, flot høj, i plantage. omtalte (moderne?) stenanlæg på sydsiden er der stadig, men er noget tilgroet.

Litteraturhenvisninger  (0)