Bedsted Stby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-46

Fredningsnr.
150312

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 15 x 2 m. Tilgroet, 6,5 m vid udgravning fra Ø. Foden firsidet afpløjet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Hedehøi. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj, 16 m. i Tværm., 2.5 m. h. En tilgroet Udgravning, 6.6 m. l., 4.2 m. br., 1.3 m d. indført fra V. Græs- og lynggroet i Ager. - E. 1877: Lille Hedehøj. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1943 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 594/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 594/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tilladelse til at afgrave den fredede høj i forbindelse med regulering af kommunens bivej nr. 2 fra Bedsted station mod Grurup kirke.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 15 x 2 m. Tilgroet 6 1/2 m vid Udgravning fra Ø. Foden firsidet afpløjet. Græsklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,0 x 15,0 x 12,5 m. Som tidl. beskr. Højside afgravet mod V mod vej. Gl., nu helt tilgroet kreaturnedtrædning af N- og S-lige højside. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen ligger tæt øst for landevejen. Helt bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)