Bedsted Stby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-55

Fredningsnr.
150314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 13-15 x 3 m. I top tilgroet sænkning 5 x 2 m med åbning mod V SV. Mod NØ dybt brud 2 m i diameter. Meget stærkt afgra- vet i fire sider. Mod S stor kartoffelkule; påtalt, lovet ret- tet. Stenopsamlinger og skrammel ved fod i NV og SØ. Matr.nr. 39e: Høj i skel til matr.nr. 38f af Bedsted.
Undersøgelsehistorie  (4)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 17.3 m. i Tværm., 3 m. h. I Top tilgroet Sænkning, 5 m. l., 2.1 m. d. I Siden mod NØ et dybt Brud, 2.2 m. v. Siden mod N og SSV stærkt afgravet; Fod mod V. bortgravet; heroptil støder et i Ø-V. løbende Dige. Lynggroet i Hede.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 13-15 x 3 m. I Top tilgroet Sænkning 5 x 2 m med Aabning mod VSV. Mod NØ dybt Brud 2 m i Diam. Meget stærkt afgravet i fire Sider. Mod S stor ny Kartoffelkule. Stenopsamlinger og Skrammel ved Fod i NV og SØ.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, spredte træer og på østsiden af højen et nord-syd gående læbælte.

Litteraturhenvisninger  (0)