Ll. Bjergebakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-39

Fredningsnr.
52348

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
3 stående og 4 væltede bautasten: 1 stående (1,40 m høj) bautasten øst for gården, een ståen- de (1,85 m høj) bautasten 10 m NØ herfor og endnu en ståen- de (2 m høj) bautasten 25 m længere mod øst. 25 m syd for sidstnævnte bautasten 4 væltede bautasten liggende på ræk- ke i øst-vest. (beskrivelse fra 1966).
Undersøgelsehistorie  (14)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Lille Bjerregaards Bakken findes en Del omfaldne Bautastene [sb.39] samt enkelte Røser [sb.39A]. Vedel anfører 1872 2 store staaende og 4 omfaldne Bautastene. Den ene af de staaende er senere falden om. Samtlige Stene ville forhaabentlig snart blive genopreiste.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
]6 væltede og 1 staaende Bautasten paa Lille Bjerregaardsbakken, nemlig 5 væltede i en Linie stik Ø for Gaarden, een staaende og een væltet 25 m N herfor. I Løkke.[

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1964 Tinglysning
Journal nr.: F104/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
3 stående og 4 væltede bautasten: 1 stående (1,40 m høj) bautasten øst for gården, een ståen- de (1,85 m høj) bautasten 10 m NØ herfor og endnu en ståen- de (2 m høj) bautasten 25 m længere mod øst. 25 m syd for sidstnævnte bautasten 4 væltede bautasten liggende på ræk- ke i øst-vest. (beskrivelse fra 1966).

1964 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 stående og 4 væltede bautasten: 1 staaende (1,40 m høj) bautasten øst for gården, 1 stående (1,85 m høj) bautasten 10 m NØ herfor og endnu en stående (2 m høj) bautasten 25 m længere mod øst. 25 m syd for sidstnævnte bautasten 4 væltede bautasten liggende på række i øst-vest. J.nr. F.104/64.

1964 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal restaurering
Journal nr.: F104/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Den nordligste stående sten, 1,9 m h. i Ø-V orienteret række af stående og liggende bautasten på skråning øst for gården op mod rand af stenbrud.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
”Lille Bjergebakke F” Bautasten Væltet bautasten, liggende på nordsiden af skråningen væk fra stenbruddet. Det nordlig spids af sten er slået af. Stenen har dimensionerne 175x90x50 cm.

Litteraturhenvisninger  (0)