Bedsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-63

Fredningsnr.
140399

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 31f: Det største stykke mod N NØ - i plantage. Høj, 8 x 0,8 m. 1/3 af højen bortgravet mod V. NV. Foden afpløjet mod SV. Græs- og lynggroet i plantage og ager. Matr.nr. 30c: Høj i skel til matr.nr. 31f af Bedsted.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagte [E. nr. 66 og 67, svarer til sb. 64 og 63].

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Tue i Hede, 8 m. i Tværm., 0,8 m. h. Siden mod NV bortgravet; Foden mod SV. afpløjet. Stenet Fyld. E. 1877: Ødelagt Høj.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 8 x 0,8 m. 1/3 af Højen bortgravet mod V og NV. Foden afpløjet mod SV. Græs- og lynggroet i Plantage og Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i kant af have, bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)