Tvillinghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-71

Fredningsnr.
140398

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1403-97, 98. Tingl.: 9/7 1903, boelsmand Niels Johannesen Diplom. Afmærk.: MS Oktober 1911. Stenen på NV høj rettet af Kjær 1923 Høj, en af "Tvillinghøje"(1403-97, 98); 22 x 4 m. Toppen flad. Mod SV mindre brud 2 m i diam. Græs i ager. MS mod V. "Tvillinghøje" er forbundet ved et 3 m højt mellemparti. Samlet længde i N-S 48 m.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lignende Størrelse [70 Fod Tværmaal, 14 Fod høi], udgravet.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj [sb. 70], 24 m. i Tværm., 4 m. h. N-Siden afgravet. Høj [sb. 71], 22 m. i Tværm., 4 m. h. Mod SV mindre Brud. Forbundne ved et 3 m. h. Mellemparti. Samlet Længde i N-S 48 m. Toppene affladede, iflg. Medd. ved Overpløjning. Da E. 1877 intet bemærker om, at Højene ere forbundne, er Forbindelsen mulig ligeledes opstaaet ved Overpløjningen [Kunwald bemærker i 1943: synes meget usandsynligt] og intet Oldtids-fænomen. Foden rundtom afpløjet. Lyng-og græsgroede i Ager. Højene fredede af Boelsmand Niels Johannesen; Dekl. thingl. 9/7 1903. 2 MS mod V. - E. 1877: Begge Højene, 22 x 4 m., med Gravninger i Toppen.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Tvillingehøje" [sb. 70 og 71]. 22 x 4 m. Toppen flad. Mod SV mindre Brud 2 m i Diam. Græs i Ager MS mod V. Sb. 70 og 71 er forbundet ved et 3 m højt Mellemparti. Samlet Længde i N-S 48 m.

1944 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 713/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale af en ulovligt opført vandværksbeholder i vestsiden af de fredede Tvillinghøje sb. 70 og 71.

1944 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 713/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 158/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 158/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tinglysning af et areal omkring højene sb. 70 og 71 i forbindelse med udstykning og bebyggelse.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)