Bedsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-92

Fredningsnr.
140394

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903, boelsmand Anton Sørensen Diplom Afmærk.: MS 1911, løjtn. L. Lassen. Høj, 30 x 5 m. I top stor sænkning, 6 x 1,5 m, indført fra N NØ. Siden mod N udflydende, mod Ø affladet. Mod S stort brud, Lyng- og græsgroet i ager. MS mod N.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
80 Fod i Tværmaal, 16-20 Fod høi; udgravet midt i.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt beskadiget Høj, fredet; 30 m. i Tværm., 3.9 m. h. fra V., 4.9 m. h. fra Ø. I Top stor, tilgroet Sænkning, 6 m. vid, 1.5 m. d., indført fra NNØ. Siden mod N. udlfydende og mod Ø. affladet; i Siden mod S. et stort Brud. Lynggroet i Ager. MS mod N. Fredlyst af Boelsmand Anton Sørensen. Dekl. thingl. 9/7 1903. E. 1877: 25 m. i Tværm., 5-6.3 m. h. Gravning i Midten.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 30 x 5 m. I Top stor Sænkning 6 x 1,5 m. indført fra NNØ. Siden mod N udflydende, mod Ø affladet. Mod S stort Brud. Lyng- og græsgroet i Ager. MS mod N.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. Bevokset med et par træer.

Litteraturhenvisninger  (0)