Bedsted By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-94

Fredningsnr.
140393

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 18,6 m i N-S, 14 m i Ø-V, 3,6 m høj. Over vestsiden et skel. På matr.nr. 10ad afgravet i fuld højde. Mod NØ afgra- vet , mod SØ et par gamle sænkninger. Lyng- og græsgroet i ager. Høj i skel til matr. nr. 53a af Bedsted.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
65 Fod i Tværmaal, 14 Fod høi; fladet foroven; beskadiget i Siderne.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget Høj, 18.6 m. i Tværm. i N.-S. (opr.), 15.5 m. i Ø.- V.; 3.9 m. h. Over Vestsiden gaar et Skel; hinsides dette (paa Matr. Nr. 10c) er Siden bortgravet i Fuld Højde. Siden mod NØ. afgravet. Mod SØ. et Par gamle Sænkninger. Lynggroet i Ager. E. 1877: 20.5 x 4.4 m. Top flad; Side beskadiget.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18,6 m i N-S, 14 m i Ø-V, 3,6 m høj. Over V-Siden et Skel. Paa Matr. Nr. 10 ad afgravet i fuld Højde. Mod NØ afgravet, mod SØ et Par gamle Sænkninger. Lyng- og græsgroet i Ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i skel i ager. Bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)