Teglhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-95

Fredningsnr.
140392

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Teglhøj", 19 x 4,5 m. Fra SØ til top et 5 m vidt brud. Top også afgravet mod S, her et hul, 2 m i diam., 0,5 m dybt, tilgroet. Brud i nederste halvdel af vestsiden. Foden mod V og S bortgravet. Kartoffelkule ved foden i SV. Græs- og lyng- groet i hønsegård.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høi.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 'Teglhøj' kaldet, nu 19 m., opr. c. 21 m. i Tværm.; 4.5 m. h. Fra Foden mod SØ indtil Toppen ført et ikke dybt Brud, 5 m. vidt. Foden mod V. og S. bortgravet. Græs- og lynggroet i Ager. - E. 1877: Ødelagt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Teglhøj", 19 x 4,5 m. Fra SØ til Top 5 m vidt Brud. Top ogsaa afgravet mod S, her et Hul 2 m i Diam., 0,5 m dybt. Tilgroet. Brud i nederste Halvdel af V-Siden. Foden mod V og S bortgravet. Kartoffelkule ved Foden i SV. Græs- og lynggroet i Hønsegaard.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. Stor flot høj med lidt træbevoksning på toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)