Vestergaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-96

Fredningsnr.
140388

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 16 m i Ø-V, 10 m i N-S, 3 m høj. I top gravning 3,7 x 1,7 m. Siden mod V, N og Ø skråt afgravet i fuld højde. Foden stærkt afpløjet, firesidet. Tæt beplantet med unge graner i ager. (Højen udgravet for ca. 150 år siden, vistnok i Chr. Møllers tid; herved fundet et broncesværd, er nu på NM)
Undersøgelsehistorie

1829 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et bronzesværd indsendt til museet i 1829. Ingen nærmere oplysninger.

1829 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt ødelagt.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 20.4 m. i Tværm. (opr.) i Ø-V., 14.4 i N-S.; 3.7 m. h. Top borttaget af gammel Sænkning, hvori ny Nedgravning, 3.7 m. vid, 1.7 m. d. Siden mod N. og V. nylig bortgravet i fuld Højde; Siden mod S. afgravet. Græs- og lynggroet i Ager. 1829 indsendt herfra MCMXCVII: Bronzesværdklinge med Rester af Grebtunge med Guldbaand. - E. 1877: Stærkt ødelagt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 m i Ø-V, 10 m N-S, 3 m høj. I Top gravning 3,7 x 1,7 m. Siden mod V, N og Ø skraat afgravet i fuld Højde, Foden stærkt afpløjet, firsidet. Tæt beplantet med unge Graner i Ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. Et par nåletræer og løvtræer vokser på højen.