Bedsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-97

Fredningsnr.
140389

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 19,3 x 4,2 m. Fra Ø SØ 4,8 m bred gravning til top. Over foden mod S en skelgrøft.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet midt i; Siderne bevarede.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 19.3 m. i Tværm., 4.2 m. h. Fra ØSØ er en Gravning, tilgroet, 4.8 m. vid, ført gennem Toppen. Siden er mod N. og V. afgravet og beskadiget. Foden er mod N. afpløjet. Over Foden mod S. en Skelgrøft. Græs- og lynggroet i Ager. E. 1877: Gravning i Midten; Siden bevaret.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 19,3 x 4,2 m. Fr ØSØ 4,8 m bred Gravning til Top. Over Foden mod S en Skelgrøft.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. På østsiden et træ.

Litteraturhenvisninger  (0)