Bedsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-100

Fredningsnr.
140232

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 14,5 m i Ø-V, 9,5 m i N-S, højde 2,4 m over vestl. fod, 2 m over østl. fod. 3 m vid 0,6 m dyb gravning gennem top i SV-NØ. Mod N stærkt afgravet, større sænkning i Vestsiden; græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, gjennemgravet.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindre, udgravet Høj, 12 m. i Tværm., 2 m. h. Fra SV. er ført en tilgroet Gravning, 3 m. vid, 0.6 m. d., gennem Toppen. Siden mod N. stærkt afgravet, mod V. udflydende. Græsgroet i Ager. - E. 1877: Lille, gennemgravet Høj.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14,5 m i Ø-V, 9,5 m i N-S, Højde 2,4 m over vestl. Fod, 2 m over østl. Fod. 3 m vid, 0,6 m dyb Gravning gennem Top i SV- NØ. Mod N stærkt afgravet, større Sænkning i V. Græsgroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt i ager og bevokset med et par tjørn.

Litteraturhenvisninger  (0)