Sandhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-121

Fredningsnr.
1403100

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 26 x 4 m (højden meget usikker). Mod Ø store gravninger, mod S bortgravet, mod N afgravet, vestlige halvdel bevaret. Højens grænser udflydende. Lynggroet, beplantet med unge fyr og graner i plantage. (Centralgraven muligvis bevaret). C-højen tinglyst med følgende tekst: ****************************** Høj, 2,8 m høj, diameter 20 m i N-S og 15 m i Ø-V. Det centrale højparti samt vestsiden er bevaret, mens de nordlige, østlige og sydlige højsider er afgravede. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (4)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sandhøi, flad og uanselig.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 26 m. i Tværm., 4.2 m. h. Midtpartiet mod Ø. fuldstændigt ødelagt ved store og dybe Gravninger; Siden mod S. bortgravet, mod N. afgravet. Stenet Fyld. Lynggroet paa lang Hedebakke. E. 1877: 'Sandhøj', flad og uanselig.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca 26 x ca 4 m. (Højden meget usikker.) Mod Ø store Gravninger, mod S bortgravet, mod N afgravet, vestlig Halvdel bevaret. Højens Grænser udflydende. Lynggroet, beplantet med unge Fyr og Graner i Plantage. Centralgraven muligvis bevaret.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet. Kun delvis bevaret (jvf fredningstekst) og bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)