Sdr. Bjerggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-127

Fredningsnr.
140378

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903, gdr. M. Chr. Mortensen, Sønderbjergegard Diplom Afmærk.: MS 1911 Løjtn. L. Lassen. Høj, 18,6 x 4,8 m. Større hul i top, 3 m i diam., stor, 5,5 m vid sænkning i siden mod N NØ, sydsiden skråt afgravet, mindre hul mod NV. Gravninger nær foden mod Ø til S. Lyng- og græsklædt i ager. MS mod Ø.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tværmaal 60 Fod, Høide 18 Fod. Velbevaret.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, ret medtaget, 18.6 m. i Tværm., 4.8 m. h. Mod S. i Toppen et Brud, 3.3 m. l., 1.4 m. br., 1.1 m. d. Sydsiden stærkt afgravet i fuld Højde. I Nordsiden et meget stort, fladt Brud. Forneden i Øst- og Vestsiden flere Brud og Afgravninger. Lynggroet i Hede. MS mod Ø. Fredlyst af Grdr. M. Chr. Mortensen, Sønderbjergegaard. Dekl. thingl. 9/7 1903. E. 1877: 19 x 5.6 m. Velbevaret.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18,6 x 4,8 m. Større Hul i Top, 3 m i Diam.; stor 5,5 m vid Sænkning i Siden mod NNØ. S-Siden skraat afgravet, mindre Hul mod NV. Gravninger nær Foden mod Ø til S. Lyng- og græsklædt i Ager. MS mod Ø.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. Et par løvtræer på sydsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)