Vittrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-138

Fredningsnr.
140376

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejelav: Vittrup, matr.nr. 22c. Bedsted matr.nr. 45a Tingl.: 9/7 1903, gdr. Laust Clausen Jensen, Hvidbjergmøl- legaard og husmand Chr. Sneistrup. Afmærk.: MS 1911 løjtn. L. Lassen Høj, 23 x 5,1 m. Over østsiden skelgrøft og dige. På matr.nr. Vittrup 22c afgravet. Beplantet med graner i ager. MS mod S. Matr.nr. 45a: Høj i skel til matr.nr. 22c af Vittrup, Bedsted sogn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
80 Fod Tværm. 16-20 Fod h. Udgravet i Vestsiden.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 23 m. i Tværm., 5.1 m. h. Over Ø-Siden nær Toppen en Skelgrøft og et Skeldige; Ø. herfor (paa Matr. Nr. 22c) er Siden afgravet og nyplantet. Mod V. gamle Graner. Iøvrigt græsog lynggroet i Ager. Foden afpløjet. MS mod S. Fredlyst af Grdr. Laust Clausen Jensen, Hvidbjergmøllegaard, og Husmand Chr. Snejstrup. Dekl. thingl. 9/7 1903. Aabenbart tildels beplantet efter Fredlysningen. - E. 1877: 25 m. i Tværm., 5.1-6.3 m. h. Gravning mod V.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 23 x 5,1 m. Over Ø-Siden Skelgrøft og Dige. Paa 22 c afgravet. Beplantet med Graner i Ager. MS mod S.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Noget tilgroet med træer og buske.

Litteraturhenvisninger  (0)