Bedsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-141

Fredningsnr.
140375

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vittrup Tingl.: 9/7, gdr. Therkel Mikkelsen Diplom Afmærk.: MS 1911, løjtn. L. Lassen. Høj, 15 x 3 m. I top tilgroet sænkning 4 x 4 x 1 m. Mod NV overfladiske afgravninger; Foden firkantet. Græsgroet i ager. MS mod V.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet til Kartoffelkuler; ellers urørt.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 17 m. i Tværm., 3 m. h. Toppen borttaget ved en nu tilgroet Sænkning, 4 m. vid, 1 m. d. I Siden mod NV flere overfladiske Afgravninger. Foden firkantet tilpløjet. Græsgroet i Ager. MS od V. - Fredlyst af Grdr. Therkild Mikkelsen. Dekl. tingl. 9/7 1903. - E. 1877: Brugt til Kartoffelkuler.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 15 x 3 m. I Top tilgroet Sænkning 4 x 4 x 1 m. Mod NV overfladiske Afgravninger; Foden firkantet. Græsgroet i Ager. MS mod V.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. Lidt buskbevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)