Skjellebjerghøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-154

Fredningsnr.
140382

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 1403-82, 83, 84. Høj, en af "Skellebjerghøje". 20 x 4,5 m. I top op mod Ø 5 m vid, flad sænkning. Siden overfladisk afgravet. Foden af- pløjet i firkant. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjellebjerghøie [E. nr. 17-20, svarer til sb. 154-157] liggende paa en Banke med smaa Damme omkring. No 17 i det Hele velbevaret, 80 Fod Tværm. 16 Fod høi.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, velbevaret Høj, 22 m. i Tværm., 4.5 m. h. I Top flad Sænkning, 5 m. vid, indført fra NØ. Siden overfladisk afgravet. Foden tilpløjet i Firkant. Græsgroet i Ager. - Fredning meget ønskelig, men nægtet af Ejeren. E. 1877: En af 'Skellebjerghøje' [Navnet bevaret]; velbevaret; 25 x 5 m. Højene 154 samt 156 og 157 (Skjellebjerghøje) have en smuk og fri Beliggenhed paa en høj Banke, hvorfra de ses viden om. En samlet Fredning, meget ønskelig, kunde ikke opnaas.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Skellebjerghøje", 20 x 4,55 m. I Top og mod Ø 5 m vid, flad Sænkning. Siden overfladisk afgravet. Foden afpløjet i Firkant. Græsklædt i Ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. Et par løvtræer på østsiden.