Skjellebjerghøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-156

Fredningsnr.
140383

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1403-82, 83, 84. Høj. en af "Skellebjerghøje", 24 x 5 m. Nær top mod SØ ret dybt brud 5 x 2 m; mod SV større 6,5 m vidt, fladt brud, til- groede overfladiske gravninger mod NV og NØ. Flad sænkning længere nede i SØ-siden, Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjellebjerghøie [E. nr. 17-20, svarer til sb. 154-157] liggende paa en Banke med smaa Damme omkring. 80 Fod Tværm. 22 Fod høi; udgravet fra Midten mod Sydøst.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj, 24 m. i Tværm., 5 m. h. I Siden mod SØ nær Toppen et ret dybt Brud, 5 m. l., 2 m br.; længere nede et mindre Brud. I Siden mod SV et større, fladt Brud, indtil 6 m. vidt. Siden mod NV overfladisk afgravet. Foden afpløjet. Græsgroet i Ager. Fredning ønskelig, men nægtet af Ejeren. - E. 1877: 25 x 7 m; Gravning fra Midten mod SØ. En af 'Skjellebjerghøje' [Navnet bevaret]. Højene 154 samt 156 og 157 (Skjellebjerghøje) have en smuk og fri Beliggenhed paa en høj Banke, hvorfra de ses viden om. En samlet Fredning, meget ønskelig, kunde ikke opnaas.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Skellebjerghøje", 24 x 5 m. Nær Top mod SØ ret dybt Brud 5 x 2 m. Mod SV større 6,5 m vidt, fladt Brud, tilgroede overfladiske Gravninger mod NV og NØ. Flad Sænkning længere nede i SØ-Siden. Græsklædt i Ager. [Tilføjelse i sb.teksten]: Ved Gravning ind i Sydsiden (ca 1,5 m) er man stødt paa en Kampesten. Gravningen foretoges af to Brødre fra Hans Kjær [?] en Søndag Fm., og da de kom hjem, var deres Søster syg. Inden Aften maatte de have Doktor, Søsteren var dødssyg - men hun kom sig. Næste Søndag Fm. forsattes Gravningen. Denne Gang blev Moderen syg, og de matte inden Aften tilkalde Doktor, der konstaterede Blodprop. Ogsaa Moderen kom sig dog, men efter diesse Varsler gravedes ikke mere i Højen. Fortalt i 1943 af en af Brødrene.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. Et par løvtræer på nordsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)