Bedsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-174

Fredningsnr.
140390

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 18 m i Ø-V, i N-V 8 m til grøftens nordside. 5 x 5 x 0,6 m stor gravning i top. Siden mod S bortgravet i fuld højde af grøft, til de øvrige sider er foden afpløjet. Større sænkning i siden mod Ø. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindre, gjennemgravet Høi.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 20 m. i Tværm., 2.4 m. h. Toppen borttaget ved en nu tilgroet Midtgravning, 5.5 m. br., 0.6 m. d. Siden mod S. bortgravet i fuld Højde af en Grøft; i Siden mod Ø. mindre Sænkning. Foden mod N. bortpløjet. Udflydende Omrids. Græsgroet i Ager. - E. 1877: Mindre Høj, gennemgravet.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 m i Ø-V, i N-S 8 m, til Grøftens N-Side. 5 x 5 x 0,6 m stor Gravning i Top. Siden mod S bortgravet i fuld Højde af Grøft, til de øvrige Sider er Foden afpløjet. Større Sænkning i Siden mod Ø. Græsgroet i Ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bræsbevokset i ager.