Skærhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110102-16

Fredningsnr.
150327

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903. Gdr. Lars Jensen Møller Diplom Afmærkn.: MS. 1911, løjtn. Lassen Høj, 15,1 x 3,5 m. Top afgravet, sider afgravet, særligt mod S. Græs- og lynggroet i ager. MS mod nord.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skærhøi, i det Hele velbevaret, men Foden er beskadiget. 54 Fod i Tværmaal; Høide 11 Fod.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 15.1 m. i Tværm., 3.5 m. h. Top afgravet; skraanende fra N. mod S. Siden afgravet, særlig mod S. MS mod N. Græsog lynggroet i Ager. Fredlyst af Grdr. Lars Jensen Møller. Dekl. thingl. 9/7 1903. - E. 1877: 'Skærhøj', velbevaret; Fod beskadiget; 17 x 3.5 m.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15,1 x 3,5 m. Top afgravet, Siden afgravet, særligt mod S. Græs- og lynggroet i Ager. MS mod N.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)