Enesbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-50

Fredningsnr.
52349

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 x 15 m. Velbevaret. Lyngklædt i løkke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lidt nordlig fra dette Sted [jvf. sb.50] findes en lille Samling Røser i en indhegnet Løkke paa et høit Sted [sb.50A-50B]. Dette Sted er det egentlige Enesbjerg (se nærmere herom under næste [sb.]N:[51A m.fl.]).

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca 1,5 x 15 m. Velbevaret. Lyngklædt i Løkke.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)