Grurup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110102-25

Fredningsnr.
150370

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Vindmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 45 x 33 x 4,5 m. Toppen flad, sydlige 2/3 er over- pløjet og udjævnet i retning NV-SØ. Foden også overpløjet på resten indtil en brat afskåret kant. Siden mod N og S bortgravet i fuld højde. På toppen har stået en mølle. Mod NV er et udhus bygget ind i højen. På fredningsdokument fra 07-08-2000 står: Rest af større høj, nu ca. 37 m lang i ØSØ-VNV og 34 m i NNV-SSØ. Højden er ca. 5 m. Meget udpløjet mod NV og SØ. Mod SV er højen stejlt afpløjet og afgrænses af et dige, og mod NØ står den med en høj, stejl skrænt. Højens nordlige fjerdedel hæver sig ca. 1 m over den øvrige højtop (rest af møllehøj?). I have.
Undersøgelsehistorie  (9)
1868 Genstand givet til museum
Journal nr.: M 172/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved afgravning og jævning af højen fandtes i en aflang stenkiste et bronzesværd med rester af skeden, som bestod af træ og skind samt en bronzedupsko. Desuden indeholdt graven en fingerring af guld. Genstandene lå ved siden af et ubrændt lig.

1868 Sløjfet ved land- og skovbrug
Journal nr.: M 172/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1868 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: M 172/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1868 Museal besigtigelse
Journal nr.: M 172/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Synes at have været en stor Høi; nu splittet. Paa Høiningen er en Mølle bygget.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omdannet Høj, meget stor. Tværm. i Ø-V: c. 45 m., i N-S: 33 m. Højde: 4.5 m. Siden mod N. og S. bortgravet i fuld Højde og græsgroet; mod Ø. og V. dyrkes den ligesom Toppen, hvor der har staaet en Mølle (jvnf. Kortet; Højens indre har været udhulet til Møllekjælder). Mod NV er et Udhus bygget ind i Højen. Herfra B 256-57 (indsendt 1868): Guldfingerring. Itubrudt Bronzesværd med oval Dopsko. - Fundet sammen i Gravkiste med ubrændt Lig. E. 1877: Tidligere stor; nu ødelagt. En Mølle bygget paa den.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 45 x 33 x 4,5 m. Toppen flad, den sydlige 2/3 er overpløjet og udjævnet i Retning NV-SØ. Foden ogsaa overpløjet paa Resten indtil en brat afskaaret Kant. Siden mod N og S bortgravet i fuld Højde. Paa Toppen har staaet en Mølle. Mod NV er et udhus bygget ind i Højen. [tilføjelse i teksten]: Burde Højen til Trods for dens Medtagethed ikke fredes paa en eller anden Maade paa Gr. af dens kollossale Dimensioner? I Højen er fundet Guldfingerring og Bronzesværd m. oval Dupsko.

1999 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget stor, græsklædt høj mellem have og ager. Stejl side mod syd.

Litteraturhenvisninger  (0)