Gammelbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110102-42

Fredningsnr.
150322

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Stenkappe

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Stenkappe

Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903. Propr. Niels Frederiksen, Gammelbygård og boelsmand Jens Laurits Jensen Diplom Afmærkn.: MS. 1911, løjtn. L. Lassen. Rettet af Kjær i 1923. Høj, 16,8 x 3,8 m. Lynggroet i ager; MS mod V. Grurup, matr.nr. 25: Høj i skel til Grurup, matr.nr. 8c.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Urørt og velbevaret; 64 Fod i Tværmaal, 12 Fod høi. Bevoksning: 1980: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, anselig og velbevaret, 16.8 m. i Tværm., 3.8 m. h. Smuk Top; stejl Side. Lynggroet i Hede. MS mod V. Fredlyst af Propr. Niels Frederiksen, Gammelbygaard, og Boelsmd. Jens Laurits Jensen. Dekl. thingl. 9/7 1903. - E. 1877: Urørt og velbevaret. 20 x 3.8 m. Bevoksning: 1980: Græs

1913 Museal udgravning
Journal nr.: 489/13
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Det er usikkert, om udgravningsberetningen (anlæg 2-10) hører til sb. 42. C. Neergaard oplyser kun, at højen lå på matr. nr. 8a af Gammelbygaard (efter Brusendorff) uden at nævne et sb. nr. Efter størrelsen at dømme kunne det dreje sig om sb. 42 eller 47.] Højens centralgrav var en lang, smal stensat gravkiste, som var nedgravet lidt i højbunden. Den bestod af store side- og dæksten. Eneste gravgods var to lerkarskår. Den stammer muligvis fra senneolitikum. Fra samme periode stammer en løsfundet flintdolk. En sekundær begravelse i en stor aflang stenkiste fandtes i s-siden af højen. Dækstenene var let forstyrret. Den indeholdt en opløst bronzedolk og en bælteplade af bronze. Graven var dækket med et stort stentæppe af hovedstore og større sten. Desuden blev der frilagt to stenkister som kun indeholdt brændte ben. Begge var dækket af delvis let forstyrrede stenkapper. De to yngste anlæg i højen blev repræsenteret af 2 stenlægninger, som bestod af et par lag hånd- og hovedstore sten. De var begge fundtomme.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16,8 x 3,8 m. Lynggroet i Ager. MS mod V.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., hegn omkring høj opsat 1/2 m. oppe ad højfod, hvad har medført nedtrædning af højfod, mest tydeligt imod SV, hvor der er blottet to randsten. Hegn bør flyttes udenfor højfod. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Hvis der fortsat går kreaturer på området, skal hegnet flyttes. Evt. pålæg om retablering af højfod. ************************************************* Henvendelse 18.8.1981: Anmodede telefonisk ejer om i efteråret 1981 at flytte hegn ud fra højfod. Ejeroplysning på skema. JHB ** Sagsbehandlerkommentarer ** Genbes. for at kontrollere hegning. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, bevokset med enkelte småtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)