Grurup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110102-64

Fredningsnr.
150323

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 20 x 4 m. Top borttaget ved 10 x 7,2 m, indtil 2 m dyb midtgravning. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøi, 67 Fod Tværmaal, 14 Fod høi. Kløvet midt igjennem, neppe til Bunds.

1896 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 158/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En flintdolk, købt af museet i 1896. Den blev fundet i et stensat kammer i højen. Bunden var dækket med et 1 tomme tykt lag af strandgrus og indblandede muslingeskaller, hvorpå der sås rester af et skelet. Kammeret var forsynet med overliggere, hvis mellemrum var tætnet med fint ler. Ovenpå graven fandtes et andet mindre stenkammer, som allerede var forstyrret.

1896 Privat opsamling
Journal nr.: 158/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj, 20 m. i Tværm., 4.1 h. Top borttaget ved stor Midtudgravning, delvis tilgroet, ført ind fra SØ, 7.2 m. i Kvadrat, indtil 2.6 m. d. Side mod N. og NØ. afgravet. Lynggroet i Hede. Iflg. Medd. stammer herfra A 14968 (inds. 1896): Flintblad, 0.40 l., funden ved ubrændt Lig i mandslang Gravkiste i Ø-V. (30 Kr.). - E. 1877: 21 x 4.4 m. Skaar igennem den; naar næppe Bund.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 4 m. Top borttaget ved 10 x 7,2 m, indtil 2 m dyb Midtgravning. Græsgroet i Ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, bevokset med buske.

Litteraturhenvisninger  (0)