Sandgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110102-55

Fredningsnr.
150316

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1912. Gdr. Niels Chr. Madsen, Gammelby Diplom Høj, 14,8 x 2,9 m. Mindre gravning i toppens nordlige del. Gravning (diam. 2,5 m) i SV, gravning (diam. 2 m) mod NV, flad sænkning på siden mod NØ.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et lille Hul gravet i Siden; forøvrigt velbevaret; 49 Fod Tværmaal, 9 Fod høi. Bevoksning: 1980: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret velbevaret Høj, 14.8 i Tværm., 2.9 m. h. I Top ubetydelig Beskadigelse. I Side mod NV et 1.7 m. l. Brud, mod SV et lignende, 2.5 m. l. Lynggroet i Hede. Fredlystes af Grdr. Mads Chr. Madsen, Grurup, ved Dekl., udstedt 21/7 1912. - E. 1877: Velbevaret; lille Hul i Siden. 15 x 2.8 m. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14,8 x 2,9 m. Mindre Gravning i Toppens nordlige Del. Gravning Diam. 2,5 m i SV, Gravning Diam. 2 m mod NV, flad Sænkning paa Siden mod NØ.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., dog er vegetationen næsten helt bortslidt p.g.a. kreaturfærdsel. I højfod mod SØ er 3 randsten blottet. Ejer (ejeroplysning på skema) lovede hegning. ********************************************** Genbesigtigelse 11.8.1981: Ejer lovede hegning af høj. JHB ********************************************** Genbesigtigelse 4.5.1983: Højen hegnet. ALO Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, bevokset med spredte træer..

Litteraturhenvisninger  (0)