Sandgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110102-56

Fredningsnr.
150317

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest (af oprindelig meget anselig høj); 18 m i N-S, 12 m i Ø-V, 2,4 m høj. Overfladen ganske ujævn; stærkt lodret afgravet mod Ø. Afgravede, stejlt skrånende sider mod N og V, sydsiden skråner svagt; brat afskåret ved fod. 5 m vidt, 0,6 m dybt hul i top. Hul (3 x 2 x 0,5 m) mod S. Kule mod NV og større kule tæt ved sydfoden. Græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Hedehøi, ødelagt ved Gravning. Bevoksning: 1980: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, ilde medtaget, 16-17 m. i kvadrat, 2.1 m. h. Det er den sø. Fjerdedel, der staar tilbage af en Høj; der er i den flere Huller, deriblandt et større mod SØ, hvori en Stendynge. Fylden stenet Muld. Lynggroet i Ager og Hede. - Er iflg. Medd. udgravet, hvorved skal være fundet Økser, Stridsøkser og Dolke, af Sten. E. 1877: Stor Hedehøj, ødelagt ved Gravning. Bevoksning: 1980: Græs

1912 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest (af opr. meget anselig Høj), 18 m i N-S, 12 m i Ø-V, 2,4 m høj. Overfladen ganske ujævn; stærkt, lodret afgravet mod Ø. Afgravede, stærkt skraanende Sider mod N og V, S-Siden skraaner svagt, brat afskaaret ved Fod. 5 m vidt, 0,6 m dybt Hul i Top. Hul (3 x 2 x 0,5 m) mod S. Kule mod NV og større Kule tæt ved Sydfoden. Græs- og lynggroet i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,4 x 18,0 x 13,5 m. Som tidligere beskr. Hertil: Højfod mod N, V, S og Ø aftrådt, værst imod NV, hvor vegetation er delvist afslidt. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, ret firkantet form og flad top. Sydlige del af højen er bevokset med træer

Litteraturhenvisninger  (0)