Grurup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110102-59

Fredningsnr.
150320

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 17 x 3,5 m. Top borttaget ved 6,8 m vid midtgravning fra SV. Foden lodret afgravet hele vejen rundt (mindst mod Ø). Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
70 Fod i Tværmaal. Toppen er bortgravet. Centraludgravning foretagen mod Syd. Bevoksning: 1980: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj, 19.7 m. i Tværm., 3 h. Top borttaget ved Midtgravning, indført fra SØ, 6.8 m. l., 2.2 d. Siden mod SØ. afgravet; mod V. forstyrret; mod NV. Brud op gennem Siden. Fod mod SØ bortgravet; her to Kartoffelkuler. Lynggroet i Hede. - E. 1877: 22 m. i Tværm., Top bortgravet; Midtudgravning mod S. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 17 x 3,5 m. Top borttaget ved 6,8 m vid Midtgravning fra SV. Foden lodret afgravet hele Vejen rundt (mindst mod Øst.) Græsgroet i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,5 x 20,0 x 20,0 m. Som tidligere beskr., men nu med nye kreaturskader: Øverst på N-lige højside er vegetationen bortslidt. Nederst på nordre højside en op til 0,4 m. høj, ubevokset brink. Midt på østre højside op til 0,4 m. høje brinker uden vegetation. S-lige og V-lige højfod står med op til 1 m. høj vegetationsløs brink. Skaderne opstået igennem mange år. Dog også friske beskadigelser fra 1980. ********************************************** Genbesigtigelse 29.6.1981: Ejer lover at hegne høj samt at påbegynde udbedringer af kreaturskader i efteråret 1981. Ejeroplysning på skema. JHB ********************************************** Genbesigtigelse 4.5.1983: De tidligere beskrevne skader var delvis udbedret. Ejeren fortalte, at de jævnlig påførte fyld, når de havde noget tilovers. Han lovede at lægge et lag muld øverst og så græs deri. Solidt hegn i god afstand. ALO Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)