Storhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110102-75

Fredningsnr.
150330

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/10 1894. Gdr. Niels Peter Christensen Diplom Afmærkn.: MS. 1911, løjtn. L. Lassen Høj, "Storhøj", 17,5 x 3,65 m. Top flad. Mod NØ større sænkning, 4 m i diam. Tilgroet brud i V og SV, rævegrav i Ø nær top. Fod mod Ø og V for tæt pløjet. Over fod mod Ø et hegn. Græsgroet i ager. MS mod NØ.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Storhøi, ligger paa flad Mark. 62 Fod i Tværmaal; 12-13 Fod høi; I den nordlige Side er der Udgravning. Bevoksning: 1980: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet, anselig Høj, 17.5 i Tværm., 3.65 m. h. Top flad; afsveden ved St. Hansblus. I Siden mod NØ en tilgroet, større Sænkning, 4.25 m. vid. I Siden mod Ø. og V. flade Brud. Over Fod mod Ø. et Hegn. Græsgroet i Ager. MS mod NØ. - Fredlyst af Grdr. Niels Peter Christensen. Dekl. thingl. 4/10 1894. - E. 1877: 'Storhøj', 19.3 x 4 m. Gravning mod N. Denne Høj er af E. 1877 afsat galt paa Matrikulskortet. Den burde have ligget, hvor E. 1877 har en 'forsvunden' Høj (8a) der kun er opstaaet fordi der paa Matrikulskortet fremkom et ledigt Højmærke ved Fejltagelsen. Se ogsaa Høj 74. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Storhøj", 17,5 x 3,65 m. Top flad. Mod NØ større Sænkning 4 m i Diam. Tilgroet Brud i V og SV, Rævegrav i Ø nær Top. Fod mod Ø og V for tæt pløjet. Over Fod m. Ø et Hegn. Græsgroet i Ager. MS mod NØ.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. "Storhøj". Uregelmæssig overflade på top og øverst på højsiderne. Mod NØ større, tilgroet sænkning, 4 m. i diam. Rævegrav midt på nordre højside. Nederste del af højsiderne kraftigt aftrådt. Mod N ses øverst på højside en op til 30 cm. høj, ubevokset brink, der på V-siden tiltager til op til 1 m.'s højde. Skaderne flere år gamle. Der pløjes for tæt på højfod mod Ø, N og V. *************************************************** Genbesigtigelse 11.8.1981: Anmodede ejer om ikke at pløje tættere til høj. Ejeroplysning på skema. JHB Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)