Vestergaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110102-66

Fredningsnr.
150324

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903. Gdr. Lars Jensen Møller og gdr., sognefoged Niels Peter Christensen Afmærkn.: MS. 1911, Løjtn. L. Lassen Høj, 20,1 x 4,3 m. Små flade brud mod N og NØ. Lyng- groet i ager. MS mod S. Grurup, matr.nr. 7a: Høj i skel til Grurup, matr.nr. 4a.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret, 70 Fod Tværm. 14 Fod høi. Bevoksning: 1980: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, anselig og velbevaret, 20.1 m. i Tværm., 4.3 m. h. I Top mod N. og i Side mod NØ. et Par smaa, flade Brud. Lynggroet i Hede og Ager. MS mod S. - Fredlyst af Grdr. Lars Jensen Møller og Grdr. Niels Peter Christensen (Dekl. thingl. 9/7 1903). E. 1877: Velbevaret; 22 x 4.4 m. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 20,1 x 4,3 m. Smaa flade Brud mod N og NØ. Lynggroet i Ager. MS mod S.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Hertil: Vegetation delvis afslidt på top. M.S. henligger væltet på S-lige højfod i aftrådt område på ca. 4 x 3 m. Sten væltet p.g.a. kreaturnedtrædning af højside. Skade ant. 2-3 år gl. Mindre aftrædning af del af Ø-lige og N-lige højfod som følge af, at hegn er opsat et stykke oppe på højside. Bør flyttes. ************************************************** Genbesigtigelse 11.8.1981: Ejer (ejeroplysning på skema) har rejst væltet M.S. JHB ************************************************** Henvendelse 18.8.1981: Har telefonisk orienteret lejer om sagen. Denne lovede at sætte noget tråd længere uden for højfod. JHB ************************************************** Genbesigtigelse 3.5.1983: Set fra markvej. Hegn i god afstand. ALO Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og lyngklædt høj i ager, delvis bevokset med buske.

Litteraturhenvisninger  (0)