Smedehøi
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110103-21

Fredningsnr.
14045

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/8 1933. Geodætisk institut. 2 m omkring stenen. Afmærkn.: GI-pæl Høj, "Smedehøj", en af "Klammerihøje", 29 m i N-S, 23 m i Ø-V, 4,8-5,5 m høj. I top 8 m vidt brud; siden mod S stejlt bortgravet, dybt tilgroet brud mod ØNØ. Græsklædt i ager. GI-pæl i top mod NV.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smedehøi, 72 Fod i Tværmaal, 16 Fod høi; udgravet i Toppen, men synes forøvrigt vel bevaret; i den er fundet Urner og et Broncearmbaand. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Höj, 25 m. i Tværm., 5 m. h. I Top svært, tilgroet Brud, 8 m. vidt, 1.4 d. Siden mod S. stejlt bortgravet i fuld Udstrækning og Höjde. I ØNØ-Siden et dybt, tilgroet Brud, 5 m. vidt. Græs. og lynggroet i Ager. Trods de svære Beskadigelser endnu anselig. E. 1877: 'Smedehöj', 22.6 m x 5 m. Udgravning i Top; synes iövrigt velbevaret. Fundet Urner og et Bronzearmbaand. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Smedehøj", een af "Klammerihøje", 29 m i N-S, 23 m i Ø-V x 4,8-5,5 m. I Top 8 m bortgravet, dybt tilgroet Brud mod Ø NØ. Græsklædt i Ager. 2 m omkr. GI-Pæl fredet af Geod. Inst. 1933.

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1169/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen restaureret 1960. Nuværende omkreds 90 m. 5,3-6,5 m høj i N. og S.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen fremtræder nærmest kegleformet i profil. Fra N, Ø og S fører let afslidte stier op på højen. Højens kegleformede facon virker "forkert", idet siderne er blevet for lige; ligesom højen er større end i tidl. beskr. Restaureringen kan ikke siges at være vellykket. Miseren skyldes muligvis at jorden nederst på siden er flydt ud. Mål: N-S 33 m, SV-NØ 26 m, højde i syd 6,7 m, højde i nord 4,6 m. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt ved rasteplads v. hovedvej 11, bænke opstillet uden for højfod, græssreal holdes klippet. Højen står i dag flot og med markant beliggenhed i området.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger græsklædt i græsareal ved rasteplads ud til hovedvej. Arealet omkring højen plejes i forbindelse med rastepladsens vedligehold.

Litteraturhenvisninger  (0)