Øland Voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110103-31

Fredningsnr.
14043

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/10 1906. Afmærkn.: 4 MS. På top og på 3 sider. Høj, ca. 23 x ca. 5 m. Rundtom foden grave fra nyere tid, der udvider sig til en dam mod Ø. Sti henover højen. Græs- klædt og beplantet i have. På toppen flagstang. Deklarationen overgået til II. afd. 28/5 -57, slettet i I. afd.'s papirer. Voldstedet Øland Det ligger i den vestlige del af ejendommen "Øland's" have. Det består af en ca. 18 fod høj, rundagtig og foroven til- spidset banke, der omgives af en 13-26 fod, bred, vandfyldt grav på de tre sider og en ca. 100 fod lang og bred dam på den fjerde, østlige side.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund og toppet Jordhöi, omtrent 16 Fod høi, 75 Fod i Tværmaal. Eieren har for at frede om den ladet grave Kanaler rundt om den med Broer fra søndre og nordre Side. Paa Østsiden af Høien er plantet Træer. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1906 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj i Herregaarden Ølands Have. Rundtom Foden 3-5 m. br. Grave, der mod Ø. udvide sig til en Dam, det hele öjensynligt et senere Anlæg og ikke gamle Voldgrave. Höjen er sikkert en Gravhöj fra Oldtiden og ikke Donjou 'en i et Voldsted (smlgn. ogsaa E. nedenfor). Opad Höjsiden mod N. og S. Stier; her ogsaa Broer over Gravene. Paa den ujævne Top en Flagstang og et Fredningsmærke (fredet som Voldsted under Museets 2den Afd.) Höjen græsgroet; om Fod og paa Ø-Side Lövtræer. Störrelsen kan paa Grund af Beliggenheden ikke Bestemt angives; Tværmaalet er et Par og tyve m.; Höjden mellem 5 og 6 m. - E. 1877: Rund og toppet Jordhöj, ca. 23.5 x 5 m. Mod Ø. plantet Træer. Ejeren har for at frede om den ladet grave Kanaler rundt om den. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca 23 x ca 5 m. Rundtom Foden Grave fra nyere Tid, der udvider sig til en Dam mod Ø. Stier henover Højen. Græsklædt og beplantet i Have. Paa Toppen Flagstang. FM 1906 4 MS. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Atter overgaaet til II Afd. 1957, slettet i I. afd.'s papirer. Er tidligt middelalderligt Voldsted.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. Som tidl. beskr. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret, smukt beliggende. Synligt fra off. vej. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en voldstedsbanke, der ligger i haven til hovedgården Øland - vest for hovedbygningen. Fremstår som en forholdsvis stejl banke med ret lille topflade (pga senere ændringer) og FMsten på toppen. Omgives af voldgrav, formentlig dannet ved nyere regulering.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en voldstedsbanke, der ligger i haven vest for hovedgården Øland.

Litteraturhenvisninger  (0)