Svinhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110104-14

Fredningsnr.
150365

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, en af "Svinhøje", 16,5 x 3 m. 1/4 af højen mod NØ bortgravet næsten fuldstændigt. I top stor sænkning med fortsættelse ned af sydsiden, større sænkning ved fod i SSØ, vestsiden en del afgravet. Græs- og lynggroet i ager. Hassing, matr.nr. 1i: Høj i skel til Hassing matr.nr. 1b.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tværmaal 60 Fod; udgravet i Toppen og i Sydsiden.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 16.5 m. i Tværm., 3 m. h. I Top tilgroet Sænkning, 5.5 m. vid, 1 m. d., indført ved et bredt Skaar gennem Sydsiden. I Østsiden er et 5 m. vidt Brud ført fra Bund til Top. I Side mod NØ et mindre, men dybt Brud. Vestsiden fladt afgravet. I Fod mod S. mindre Brud. Græs- og lynggroet i Ager - E. 1877: En af 'Svinhøje', 19 m. i Tværm.; Gravning i Top og mod S. [galt afsat; paa Høj 13's Plads]

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Svinhøje", 16,5 x 3 m. 1/4 af Højen mod NØ bortgravet næsten fuldstændigt. I Top stor Sænkning med Fortsættelse ned ad S-Siden, større Sænkning ved Fod i SSØ, V-Siden en Del afgravet. Græs- og lynggroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. Bevokset med et par løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)