Baunhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110104-27

Fredningsnr.
1403112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, een af "Baunhøje", 21 x 4 m. I midten 6 m bred, 2 m dyb gravning mod ØNØ; den afgravede jord ligger i en dyn- ge foran åbningen mod ØNØ. Brud ved fod mod SV og NNV. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunhøie [E. nr. 14-15, svarer til sb. 26-27]; 15 har været en stor Høi; udgravet midt og beskadiget i Vestsiden.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj, 21 m. i Tværm., 4 m. h. I Midte stor Gravning, tilgroet, 6 m. vid, 2.3 m. d., ført ud gennem Siden mod NØ. Udkastet herfra en tilgroet Fylddynge ved Foden mod Ø., 6 m. l., 1.2 m. h. I Siden mod V. foroven et mindre, fladt Brud. Fod mod SØ. afgravet. Græsgroet i Ager. E. 1877: En af 'Baunhøje'; stor Gravning i Midten. Beskadigelse mod V.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Baunhøje", 21 x 4 m. I Midten 6 m bred, 2 m dyb Gravning mod ØNØ; den afgravede Jord ligger i en Dynge foran Aabningen mod ØNØ. Brud ved Fod mod SV og NNV. Græsgroet i Ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)