Galgehøiene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110104-32

Fredningsnr.
1403115

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903, Karen Marie, f. Povlsen, enke efter gdr. Jens P. Jensen, Overgaard. Diplom Afmærkn.: MS 1911, løjtnant L. Lassen. 1 MS rettet 1931, 1 anden 1932, Kjær. (Gælder sb. 31-34, 37-39). Høj, 22 x 2,6 m. Top og flade fladt afgravet mod S. Fod mod N bortgravet. Lynggroet i ager. MS mod N. Højene sb. 32-39 (1403-115 til 117, 120 til 122) kaldes Galgehøje" af Engelhardt (1877). Stedet kaldes nu "Galge- bakke".
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Galgehøiene [E. nr. 25-32, svarer til sb. 32-39]. Tværmaal 72 Fod; stor Huulning i Toppen.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 22 m. i Tværm., 2.6 m. h. Top og Side fladt afgravede mod S., saa Højen nu skraaner jevnt fra Toppen mod N. til Foden mod S. Paa Top Rester af St. Hansbaal. Fod mod V. bortgravet. Lynggroet i Ager, sprungen i Lyng. MS mod N. - Fredlyst af samme Ejer som Høj 31. - E. 1877: 22.7 m. i Tværm.; stor Sænkning i Toppen. E. 1877 kalder Højene 32-39 'Galgehøje'; Stedet kaldes nu 'Galgebakke' (se ogsaa Generalstabskortet).

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 x 2,6 m. Top og Side fladt afgravet mod S. Fod mod N bortgravet. Lynggroet i Ager. MS mod N.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. En af højene i højgruppen Galgebakke i Hassing. Højene ligger i indhegnet areal, der afgræsses af får.

Litteraturhenvisninger  (0)