Galgehøiene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110104-34

Fredningsnr.
1403117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1911, løjtn. L. Lassen. 1 MS rettet 1931, 1 anden 1932. Kjær. (Gælder sb. 32-34, 37-39, 1403-115 til 117, 120 til 122). Høj, 25 x 4,2 m. Fr foden mod N 8 m bred indgravning, mod SV en lignende, de støder sammen i toppen. Mod SØ 4 m vidt brud nær toppen. Foden sammenbygget med sb. 33 (1403-116) (MS fra sb. 31 (1403-114) flyttet hertil.) Højene sb. 32-39 (1403-115 til 122) kaldes "Galgehøje af Engelhardt (1877). Stedet kaldes nu "Galgebakke".
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Galgehøiene [E. nr. 25-32, svarer til sb. 32-39]. Tværmaal 72 Fod; gravet i Toppen, i Nord- og i Vestsiden.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 25 m. i Tværm., 3.7 m. h. Fra Foden mod N. en Indgravning, foroven 8 m. br, 12 m. l.; fra Foden mod SV. en lignende, 6.5 m. l.; begge tilgroede, dog naa de Højbund. De støde sammen i en ret Vinkel noget SV. f. Toppen og skille saaledes NV-Siden fra den øvrige Høj; Midten kan ikke skønnes urørt. Mod SØ. 4 m. vidt Brud nær Toppen. Lynggroet i Ager, sprungen i Lyng. Foden støder mod NØ til Høj 35. - E. 1877: 22.7 m. i Tværm. Gravninger i Top, mod N. og V. E. 1877 kalder Højene 32-39 'Galgehøje'; Stedet kaldes nu 'Galgebakke' (se ogsaa Generalstabskortet).

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 25 x 4,2 m. Fra Foden mod N 8 m bred Indgravning, mod SV en lignenede, de støder sammen i Toppen. Mod SØ 4 m vidt Brud nær Toppen. Foden sammenbygget med sb. 33. Lyngklædt i Ager. MS mod S.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. En af højene i højgruppen Galgebakke i Hassing. Højene ligger i indhegnet areal, der afgræsses af får.

Litteraturhenvisninger  (0)