Galgehøiene

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110104-38

Fredningsnr.
1403121

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 9/7 1903. Karen Marie, f. Povlsen, enke efter gdr. Jens P. Jensen, Overgård Diplom Afmærkn.: MS. 1911, løjtn. L. Lassen. MS på sb. 32, 34, 37, 38, 39. 1 MS rettet 1931, 1 anden 1932. Kjær. Høj, 15 x 3 m. I top 5 m lang sænkning. Lynggroet i ager. MS mod V. Højene sb. 32 - 39 kaldes "Galgehøje" af Engelhart (1877). Stedet kaldes nu "Galgebakke".
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Galgehøiene [E. nr. 25-32, svarer til sb. 32-39]. Tværmaal 50 Fod. Huulning i Toppen. Siderne velbevarede.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 15 m. i Tværm., 3 m. h. I Top tilgroet Sænkning, 5 m. l. i Ø-V., 0.9 d. I øvrigt urørt. Lynggroet i Hede. MS mod V. - E. 1877: 15.7 m. i Tværm. Sænkning i Top. Siderne velbevarede. Højene 37, 38, 39 er fredlyste af samme Ejer som Høj 31. - E. 1877 kalder Højene 32-39 'Galgehøje'; Stedet kaldes nu 'Galgebakke' (se ogsaa Generalstabskortet).

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 15 x 3 m. I Top 5 m lang Sænkning. Lynggroet i Ager. MS mod V.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. En af højene i højgruppen Galgebakke i Hassing. Højene ligger i indhegnet areal, der afgræsses af får.