Lykkegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-68

Fredningsnr.
523431

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Bautasten, ca. 3 m lang, liggende 10 m SØ for det fredede areals (5234-30) sydhjørne. I lyng.
Undersøgelsehistorie

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten, ca 3 m l, liggende 10 m SØ for det fredede Areals [sb.68] S-Hjørne. I Lyng.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bautasten, væltet. 1,1 x 3,1 x 1 m. Ligger ØSØ/NNV, front mod SSV. Flad isskuret, umiddelbart V for stenen antydning af at stenen har stået på stedet. 5-10 m Ø for bautastenen rester af en stenkløvningsplads, muligvis rester af en bautasten, der ligger tilbage. Indgår i arealfredning sammen med 5234-30, 1-11

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Bautasten, set fra NV
Bautasten, set fra NNØ
Bautasten, set fra SØ
Bautasten, set fra SØ