Gilbjergshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110104-82

Fredningsnr.
1403103

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/9 1905, propr. Niels Chr. Overgård Diplom Afmærkn.: MS 1911, løjtn. L. Lassen. I 1912 sås stenen lig- gende væltet; den nedgravedes påny. Høj, "Gilbjergshøj", 15 x 2,5 m. Gennem sydvestsiden 6 m bred gravning til midten. Græsgroet i ager. MS mod Ø.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gilbjergshøi, med Fordybninger i Top og i Siderne.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, ødelagt; 15 m. i Tværm., 2.5 m. h. Gennem Vestsiden er en Gravning ført ind i Midten, 6 m. vid, naar Bund; tilgroet. Siden ujævn og fortrampet af løsgaaende Kreaturer, især mod Ø. MS mod Ø (væltet; rejstes). Græsgroet i Ager. E. 1877: Gilbjergshøj; Huller i Top og Side.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Gilbjergshøj", 15 x 2,5 m. Gennem SV-Siden 6 m bred Gravning til Midten. Græsgroet i Ager. MS mod Ø.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager. Mindesten står på højens nordvestside.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)