Gisselbækgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110104-84

Fredningsnr.
1403104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 16 x 2,5 m. Siden mod Ø stejlt afgravet, mod V skråt afgravet; tre ubetydelige sænkninger i top mod V og SØ. Græsgroet i have.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Del af den østlige Side af Høien er borte.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Medtaget Høj, 16 m. i Tværm., 2.5 m. h. Side mod SØ bortgravet i halv Højde. I Side mod N., Ø., V., overfladiske Afgravninger. Højen er iflg. Medd. forsøgt udgravet. Græsgroet i Have. E. 1877: Afgravet mod Ø.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 2,5 m. Siden mod Ø stejlt afgravet, mod V skraat afgravet, tre ubetydelige Sænkninger i Top mod V og SØ. Græsgroet i Have.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Højen ligger bag landbrugsejendom. Markvej tæt øst om højen.

Litteraturhenvisninger  (0)