Tvillingegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-69

Fredningsnr.
533450

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/7 1934, gdr. Herman Rasch og hustru. Afmærkn.: MS 1936, lektor Lind Røse, ca. 1,5 x 22 m. Uregelmæssig overflade. På røsen står en bautasten. Græsklædt med træer, hvoraf 5 ege er indbefat- tet i fredningen, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Røse paa hvilken der laa en halvomfalden Bautasten. Den blev genopreist 1876. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, ca 1,5 x 22 m. Uregelmæssig Overflade. Paa Røsen staar en Bautasten. Græsklædt med Træer, hvoraf 5 Ege er indbefattet i Fredningen, i Ager [j.nr.557/34].

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, beliggende i udyrket klippeløkke med gammel træbevoksning og bundvegetation af græs og urter. 2 x 18 x 15 m. Røsens overflade er meget uregelmæssig og ujævn efter vistnok flere indgravninger, hvoraf en særlig stor ses i S-siden. Beliggende på skrånende terræn, hvorfor selve røsens højde varierer fra 0,7 m (i N) til ca. 2 m i S. SV for røsens toppunkt står en 1,9 m høj og 0,9 x 0,4 m stor, meget flot bautasten, bredere øverst end nederst og med en plan side mod S. Stenskoningen ses tydeligt, jfr. foto. Der er (formentlig i 1984) plantet fyr på græsarealer Ø, V og N for røsen helt ind til og (i N ) sågar en smule op PÅ højfoden. Kontaktede d. 29-4-1985 den nuværende lodsejer, gdr. Ingvar Kofoed, Spidlegård, og meddelte ham, at hans fyrreplantning omkring fortidsmindet var ulovlig og skulle fjernes. Heri indvilligede han, omend yderst modstræbende. Planterne fjernes inden 1. sept. 1985. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for den flotte bautasten. Ville ved pleje (nænsom udtynding af bevoksning PÅ og S for højen) blive synlig fra amtsvej i S og kommunevej i V og ville derved blive af særlig landskabelig virkning. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)