Foldhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110104-88

Fredningsnr.
1403106

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 18 x 3,3 m. I top mod SØ en fladbundet cirkulær af- gravning, hertil fører fra SØ en nu forfalden trappe. Siden mod NØ stejlt afgravet. Nær fod mod SV stort brud. Over nordsiden går DSB's skelmarkering. Beplantet i plan- tage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Foldhøie [E. nr. 62-63, svarer til sb. 87-88]; 62 er næsten ødelagt helt. I den skal være funden en over 6 Fod lang Stenkiste, hvori et Skelet. I Toppen Urner med brændte Ben. 63. I Top og Sider er der gravet.

1912 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj, 21 m. i Tværm., 3.3 m. h. I Top mod S. tilgroet Brud, 4.5 vidt, 1.2 d. Siden mod N. og Ø. stejlt afgravet. Nær Fod mod SV stort Brud. Siden uregelmæssig og forrodet. Over Nordsiden gaar Jernbanehegnet. Græs- og lynggroet samt beplantet i Hede. Ved Jernbaneanlæget fandtes en Snes Potter staaende tæt sammen (Jernalders Lerkargrav?); de nedgravedes igen. E. 1877: En af 'Foldhøje'; Gravninger i Top og Sider.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 3,3 m. I Top mod SØ en fladbundet cirkulær Afgravning, hertil fører fra SØ en nu forfalden Trappe. Siden mod NØ stejlt afgravet. Nær Fod mod SV stort Brud. Over N-Siden gaar DSB's Skelmarkering. Beplantet i Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt tilgroet i træbevokset areal ved jernbanen.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)