Hvidbjerg Sogns Klit
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110105-1

Fredningsnr.
140213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 11 x 1,1 m. I midten stor 5 m vid sænkning. Lyng- og græsgroet i klit.
Undersøgelsehistorie  (5)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, udgravet Høj, 11 m. i Tværm., 1.1 m. h. I Midten stor, tilgroet Sænkning, der naar Bunden. Lynggroet i Klit. Stenet Fyld. Bevoksning: 1986: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 11 x 1,1 m. I Midten stor, 5 m vid Sænkning, Lyng- og græsgroet i Klit.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som besk. Højmidte gravet til bunds. Hullet måler Ø-V 6 m N-S 3,0 m og er 0,6 m dybt. Bevoksning: 1986: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet. Formodet høj står helt tildækket med gyvel i klitlamdskab

Litteraturhenvisninger  (0)