Stenhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110105-2

Fredningsnr.
140212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Stenhøj", 25 x 3,5 m. Sænkning i top mod SV. Ræve- grave tildels dækket af flyvesand. Græsgroet (enkelte fyr).
Undersøgelsehistorie

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
'Stenhøj', 25 m. i Tværm., 3.5 m. h. Gennemfuret af talrige, store og dybe Rævegrave. Fylden stenet. Delvis flyvesandsdækket. Lyng- og gyvelgroet i Klit. Bevoksning: 1986: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Stenhøj", 25 x 3,5 m. Sænkning i Top mod SV, Rævegrave, delvis dækket af Flyvesand. Græsgroet (enkelt Fyr).

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Stenhøj", som besk. Bevoksning: 1986: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og bregnebevokset i klithede.