Den sorte Knold
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110105-4

Fredningsnr.
14028

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 2,0 x 16 m. Østlig højfod afskåret af skovspor.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøi - ikke set "den sorte Knold." Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Urørt Høj, c. 16 m. i Tværm., c. 2 m. h. Ligger i tæt Plantning. - E. 1877: 'Den sorte Knold'. ...[I den store 'Hvidbjerg Klitplantage' (Statens; aflagt paa Rejsekortet efter Plantørens Kort) er Beliggenheden af Højene Nr. 3-7 muligvis ikke helt rigtig angivet; Vanskeligheden ved at orientere sig i det siden Kortlægningen beplantede Areal var overordentlig.] Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 2 m. Flad Sænkning i Top mod SØ, Højformen noget uregelmæssig, mod Ø tildels dækket af Klitdannelser. Beplantet i Plantage.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som besk. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i plantage, tæt syd for skovvej.

Litteraturhenvisninger  (0)