Hvidbjerg plantage afd. 138
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110105-7

Fredningsnr.
14027

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
2007: Høj. 2,6 x 16 m. 1943:. Høj, 16 x 2 m. Mod SV 1/3 bortgravet, mod Ø stor indgrav- ning, henover højen i SSV-NNØ går en ca. 4,5 m bred kløft.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Gravhøi, ødelagt midt i.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, c. 16 m. i Tværm., c. 2 m. h; beplantet. Mod SV. c. 1/3 bortgravet; mod Ø. stor Indgravning, hvor et Faarehus har været bygget. - E. 1877: Stor Høj; Gravning i Midten. ...[I den store 'Hvidbjerg Klitplantage' (Statens; aflagt paa Rejsekortet efter Plantørens Kort) er Beliggenheden af Højene Nr. 3-7 muligvis ikke helt rigtig angivet; Vanskeligheden ved at orientere sig i det siden Kortlægningen beplantede Areal var overordentlig.]

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 2 m. Mod SV 1/3 bortgravet, mod Ø stor Indgraving, henover Højden i SSV-NNØ gaar en ca. 4,5 m bred Kløft. Anm. Forkert afsat paa Sognekort og Rejsekort. Rettet.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som besk. Nyfre. nedgravning i toppen 1x0,5 og 0,5 dybt. 1987: Høj, 2,0 x 16,0 m. En del forgravet. I plantage.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
1943:. Høj, 16 x 2 m. Mod SV 1/3 bortgravet, mod Ø stor indgrav- ning, henover højen i SSV-NNØ går en ca. 4,5 m bred kløft. *** Nyberejsningstekst *** Som besk. Nyfre. nedgravning i toppen 1x0,5 og 0,5 dybt. 1987: Høj, 2,0 x 16,0 m. En del forgravet. I plantage.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i lysning ved skovvej.

Litteraturhenvisninger  (0)