Hvidbjerg Sogns Klit
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110105-11

Fredningsnr.
14026

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,6 x 8 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ujevn Højning i Heden; 8 m. i Tværm., 0.6 m. h. Gravninger i Top og mod SV. Stenet Fyld. Bevoksning: 1986: Mos og Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 8 x 0,6 m. Overfladen lidt ujævn. Beplantet i Plantage.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som besk. SR. Bevoksning: 1986: Mos og Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Ikke fundet, beskrevet som lav, lille høj. Ligger i granskov.

Litteraturhenvisninger  (0)